آبیاری زیر سطحی لوله تراوا


این شرکت افتخار دارد برای اولین بار تکنولوژی تولید لوله های تراوا را در ایران بومی سازی و تولید نماید