در باره شرکت

شرکت نوآبیاران بوستان مهر در سال 93 با هدف طراحي  و ساخت سیستم های نوین آبياري - ساخت اجرا- مشاوره- نظارت، فروش و برگزاري سمينار و دوره های آموزشي درزمينه سيستمهاي آبياري و ساير موارديکه  به نحوي باآبياري باغات- مزارع و درختان  وگلهاي زينتي آپارتماني در پارک علم و فناوری یزد راه اندازی گردید و تاکنون در این زمینه فعالیت های مناسبی را انجام داده است 

فعالیت شرکت عمدتا در زمینه آبیاری زیر سطحی ( لوله تراوا) و آبیاری گلدانی می باشد