آدرس شرکت و ایمیل

noabyaran@gmail.com

info@noabyaran.ir

تلگرام : 09039410046

_________________

  آدرس یزد: بلوار دانشجو -  مرکز زیست فنآوری پارک و علم وفنآوری   شرکت نوآبیاران بوستان مهر  تلفن تماس:   09039410046

__________________________

نمایندگی رفسنجان : بلوار شهید باهنر (استخر)  معراج جنوبی - روبروی پلیس+10   آقای  احمدی      تلفن :      09133918286

نمایندگی زرند: